SMTOWN LIVE 2021 : Culture Humanity (KNTV 2021.01.01) 1080P HDTV [TS 21.3G]

SMTOWN LIVE 2021 : Culture Humanity (KNTV 2021.01.01) 1080P HDTV [TS 21.3G]

SMTOWN LIVE 2021 : Culture Humanity (KNTV 2021.01.01) 1080P HDTV [TS 21.3G]HDTV、蓝光演唱会、韩国演唱会1
 
影片名称 : SMTOWN LIVE 2021 : Culture Humanity (KNTV 2021.01.01) [HDTV]
文件体积 : 21.3G
封装格式 : HDTV TS
音轨规格 : 韩语 AAC ADTS 2.0
 
전 세계 무료 중계되는 SMTOWN LIVE 온라인 콘서트가 드디어 1일 펼쳐진다.
 
SMTOWN LIVE Culture Humanity (에스엠타운 라이브 컬처 휴머니티)는 1일 오후 1시 (한국시간 기준)부터 네이버 V LIVE를 비롯한 유튜브, 트위터, 페이스북, 틱톡, 일본 KNTV 등 각종 플랫폼을 통해 만날 수 있어, 전 세계 안방 1열 관객들의 뜨거운 호응이 기대된다.
 
특히 이번 콘서트는 SM 프로듀싱 시스템의 기반인 CT (Culture Technology) 의 핵심이 Humanity (휴머니티) 에 있는 만큼, 코로나19로 인해 힘든 시간을 보내고 있는 전 세계인들에게 음악을 통해 위로와 희망을 전하고자 기획된 온라인 무료 공연으로, 글로벌 팬들이 모두 함께 즐기는 축제의 장이 펼쳐질 것으로 보인다.
 
出演者
 
KANGTA
東方神起
SUPER JUNIOR
TAEYEON(少女時代)
TAEMINSHINee
BAEKHYUN(EXO
KAI(EXO)
Red Velvet
NCT U
NCT 127
NCT DREAM
WayV
SuperM
aespa
Raiden
GINJO
IMLAY
 
视频截图 :
 
SMTOWN LIVE 2021 : Culture Humanity (KNTV 2021.01.01) 1080P HDTV [TS 21.3G]HDTV、蓝光演唱会、韩国演唱会3 SMTOWN LIVE 2021 : Culture Humanity (KNTV 2021.01.01) 1080P HDTV [TS 21.3G]HDTV、蓝光演唱会、韩国演唱会5 SMTOWN LIVE 2021 : Culture Humanity (KNTV 2021.01.01) 1080P HDTV [TS 21.3G]HDTV、蓝光演唱会、韩国演唱会7 SMTOWN LIVE 2021 : Culture Humanity (KNTV 2021.01.01) 1080P HDTV [TS 21.3G]HDTV、蓝光演唱会、韩国演唱会9 SMTOWN LIVE 2021 : Culture Humanity (KNTV 2021.01.01) 1080P HDTV [TS 21.3G]HDTV、蓝光演唱会、韩国演唱会11 SMTOWN LIVE 2021 : Culture Humanity (KNTV 2021.01.01) 1080P HDTV [TS 21.3G]HDTV、蓝光演唱会、韩国演唱会13 SMTOWN LIVE 2021 : Culture Humanity (KNTV 2021.01.01) 1080P HDTV [TS 21.3G]HDTV、蓝光演唱会、韩国演唱会15
 
分享到 :
相关推荐

发表评论

登录... 后才能评论